Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2016 του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος «Βασίλειος Παπαντωνίου».