Κυκλοφόρησε ο τόμος 15Α της επιστημονικής επετηρίδας του ΠΛΙ "Εθνογραφικά", με θέμα "Ο κύκλος της ζωής", με αναφορές στις διαβατήριες τελετουργίες, τις αντιλήψεις, τις στάσεις και συμπεριφορές του λαού απέναντι στη ζωή και στον θάνατο.

Επιστημονική Επιτροπή: Ευάγγελος Καραμανές, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών).

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων