FOUNDER

Ioanna Papantoniou

MAJOR BENEFACTOR

Lazaros Efraimoglou

BENEFACTORS

Ioanna Genaropoulou

Kitty Kyriacopoulos

Anastasia Papantoniou

MAJOR DONORS

J.F. Costopoulos Foundation

Alexandros Iacovides

Victoria G. Karelia

Elisavet Kominou-Papastratou

Dionyssis Kritikos

Stavros Niarchos Foundation

SPONSOR

KYKNOS SA