Ναύπλιο 1983-85
Ειδική έκδοση: Ενδυματολογία, Μουσικά όργανα, Χαλκοτεχνία, Ανθρωπολογία του χορού.
Επιμέλεια έκδοσης: Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη

ISSN 0257-1692
εξαντλημένο